കുഞ്ഞുമലയാളത്തിന് ദേശീയ അംഗീകാരം .National Award for Innovations in Educational Administration-2014

31.10.12

keep individual eligibility & teamlist


Chavakkad educational subdistrict school sports begins on 07/11/12 at GHSS Chavakkad.The events will start at 9.30 am.Food will be supplied to participants
മേളയില്‍ പങ്കെടുക്കുമ്പോള്‍ ടീം ലിസ്റ്റും individual eligibility സെരടിഫിക്കട്ടും കയ്യില്‍ കരുതണം

30.10.12

New items in Kalolsavam-Details


കലോത്സവത്തിലെ പുതിയ ഇനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു

29.10.12

Work experience results published

Work experience results  published .....The link to complete results  available here

click here 4 complete WE results 

Results of Sc/SS/IT/WE/Maths  available on the right side


Sports-urgent

CHAVAKKAD SUB DISTRICT SPORTS MEET 2012-2013
ORDER OF EVENTS:Nov 7,8,9 at GHSS Chavakkad

25.10.12


Govt.directed to conduct Kalamela after Nov:7

Programme of 30/10/12


കടിക്കാട് GHSSല്‍ നടക്കുന്ന ചാവക്കാട് ഉപജില്ല ശാസ്ത്രമേളയില്‍ 30/10/2012 ന് പങ്കെടുക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും വിദ്യാര്‍ഥി അതെ ദിവസം ഗുരുവായൂര്‍ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്കൂളില്‍ നടക്കുന്ന കായികമേളയില്‍ പങ്കെടുക്കാനുണ്ടെങ്കില്‍ ആ വിവരം Sports secretary യെ നേരിട്ടരിയിച്ച് ശാസ്ത്രോല്‍സവത്തില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടത് HM /PRINCIPAL ന്റെ ചുമതലയാണ്

(HM /PRINCIPAL should make sure that a student participating in sasthramela and kayikamela on 30/10/12 should participate in sasthramela and report the matter to sports secretary(Majeed) in person)
 
Cotact Majeed master and participate on 31/10/12

24.10.12

Smart Class Room

Smart Class Room
സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ സ്കൂളുകളിലെയും ക്ലാസ്സ്മുറികള്‍ Smart Class Room ആക്കുന്നതിനുള്ള ബൃഹത്തായ ഒരു പദ്ധതി IT@School Project നടപ്പാക്കുന്നു. ഈ വര്‍ഷം തന്നെ ഒരു സ്കൂളില്‍ ഒരു Smart Class Room ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇപ്പോള്‍ എത്ര സ്കൂളുകളില്‍ ഒരു Smart Class Room എങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുടര്‍ നടപടികള്‍. IT@School, MP, MLA, PTA, LSG, SSA തുടങ്ങി പല ഏജന്‍സികളും സ്കൂളുകള്‍ക്ക്  Smart Classroom അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ Upload ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൈറ്റ് അഡ്രസ്സു ചുവടെ നല്‍കുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ / എയിഡഡ് മേഖലയിലുള്ള LP, UP, HS, HSS, VHSS  വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെട്ട സ്കൂളുകള്‍ 29/10/2012 -നകം വിശദാംശങ്ങള്‍ Upload ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിവരങ്ങള്‍ Upload ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൈറ്റ് : 
http://210.212.24.52/basic_it_facilities 

സ്കൂള്‍ കായികമേളയില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണം


സ്കൂള്‍ കായികമേളയില്‍  ഉച്ചഭക്ഷണം
ചാവക്കാട് GHSS ല്‍ നടക്കുന്ന ചാവക്കാട് ഉപജില്ല  സ്കൂള്‍ കായികമേളയില്‍   പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കും  കൊണ്ടുവരുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്കും (10:1) ഉച്ചഭക്ഷണം ലഭിക്കും


23.10.12

Kala mela:Govrenment direction


Details now available at the top

Vidhyarangam Kalasahithya vedi

There is a chakyar koothu demonstration by Kalamandalam Kanakakumar on 31/10/12 at SKHSS Guruvayur at 10 am.One teacher and two students from each school are requested to attend the function

22.10.12

CONFIRM::All Mela data entered in websites


All schools should CONFIRM the data entered in the Sasthramela and Kayikamela website today itself.Inform your friend schools also by phone

CHAVAKKAD SUB DISTRICT IT FAIR 2012-13


CHAVAKKAD SUB DISTRICT IT FAIR 2012-13

October 29,30,31 at GHSS KADIKKAD, Althara, Punnayoor Kulam
IT Fair Schedule
October 29:
IT Quiz: 1.30 pm (For UP, HS, HSS/VHSS)
October 30:
Malayalam Typing : 10 am (For UP, HS)
Digital Painting
: 10.45 am ( For UP, HS), 1.30 pm (For HSS/VHSS)
IT Project
: 1.30 pm ( For HS)
October 31:
Web Page Designing: 10 am ( For HS,HSS/VHSS)
Multimedia Presentation: 1.30 pm ( For HS, HSS/VHSS)

21.10.12

KALAMELA VIDEO COVERING


 
All stage programmes of Kalamela is to be captured in video camera. Interested parties may contact....
 
Gen.Convener or AEO

20.10.12

19.10.12

ചാവക്കാട്  ഉപജില്ല  സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മേള 2012-13
30/10/2012
വിഭാഗം ........പ്രസംഗം ......ക്വിസ്
LP                         ----            2PM
UP                9.30AM      11.30AM
HS                 11AM          9.30AM
HSS/VHSS        2PM           3PM
31/10/2012
1.പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന (3 മണിക്കൂര്‍ )
HS&HSS/VHSS(9.30-12.30)
2.അറ്റ്‌ ലസ് നിര്‍മാണം (3 മണിക്കൂര്‍ )
HS&HSS/VHSS(9.30-12.30)
 സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മേള യോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റു മത്സരങ്ങള്‍ 9.30 നു ആരംഭിക്കും .10.30 നു ജഡ്ജുമെന്റ്റ് തുടങ്ങും(mob:9495751753)

കലോത്സവത്തിന്റെ ട്രോഫികള്‍


ചാവക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല കലോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകളില്‍ ലഭിച്ച റോളിങ്ങ്  ട്രോഫികള്‍ 22/10/2012 ന്  KADAPPURAM  GVHSS ല്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് .(All schools please return Kalolsavam trophies at the earliest )

15.10.12

DATA ENTRY LAST DATE


OF DATA ENTRY
Kalmela Lastdate extended xxx/10/12
UPLOAD THE PHOTO OF THE PARTICIPANTS OF UP/HS/HSS for KALAMELA and KAYIKAMELA

13.10.12

LETTER TO MANAGER::MELA URGENT

All Principals and HMs of aided schools of Chavakkad ednl.subdistrict  should collect invitation letter of all melas to their managers

Sc/Maths/SS/WE/IT:Data entry last date 21/10/12


Teachers in charge of Science/ Maths/ SS/ WE/IT  clubs,
  Complete the data entry of the Science/ Maths/ SS/ WE/IT mela before 4 pm on 21/10/2012. SITCs of Highschools are nodal officers and they should make sure that no school of their panchayath loses their chance to participate in the mela.

11.10.12

VIDHYARANGAM


ചാവക്കാട് ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി
 ഒക്ടോബര്‍ 18,19 ന്  ചാവക്കാട് ശിക്ഷക്ക് സദനില്‍ 
ഒക്ടോബര്‍ 18
രചന മത്സരങ്ങള്‍ --HS,UP
പുസ്തകാസ്വാദനം -HS
സാഹിത്യ ക്വിസ് -HS
കഥാ കഥനം ,കുട്ടിക്കവിത ,കടം കഥ -LP
ഒക്ടോബര്‍ 19
നാടന്‍പാട്ട് -HS,UP
കാവ്യമഞ്ജരി -HS,UP
കയ്യെഴുത്ത് മാസിക -HS
contact phone:9645022595

9.10.12

Next batch teacher training


Dear HMs,

Next batch Subdistrict level teacher training will start on 12/10/2012.Chavakkad BRC will be the training centre.The training  will be 7 days at GUPS Guruvayur and 3 days training at nearest IT Centre.The list of first batch is used here for this training.HMs should inform the teachers concerned(contact: G section)

Collection of Vikasanasamithi

Last chance to pay  vikasanasamithi contributions and club affiliation fees --- 19/10/2012 from 2 to 4. pm at LFCUPS Mammiyur(HM/Principal Conference) . All schools (HSS/HS/UP/LP) should pay their contributions in full on that day.Please submit a statement about the strength of teachers and pupils.(phone:944662801)

NuMATS-Change in fee and date

There is change in NuMATS 
last date and fee.
Last date for submitting names to AEO is 12/10/12
Fee is reduced to Rs.50
Sub district selection exam will be in November(after 8th)

8.10.12

Kalamela-LOGO Prakasanam


The Chavakkad subdistrict Kalamela Organising committee has selected a  logo for the year 2012-13. 
All are invited to the 
LOGO-PRAKASANAM 
function at  GVHSS Kadappuram on 
22/10/2012 3pm.

Mela sub committee

Mela sub committee meetings
1.Sasthra mela: 10/10/2012(11am) at GHSS Kadikkad
2.Kala Mela: 11/10/2012(3.00pm) at GVHSS Kadappuram
3.Kayika Mela: 12/10/2012(3.00pm) at GHSS Chavakkad

6.10.12

വിജ്ഞാനോത്സവം

Get Question papers from AEO Office.

5.10.12

Sasthra mela Trophy

To all HSS/HS/UP/LP schools
          All schools should return the trophies of last year Science/Maths/SS/WE/IT melas on 10,11,12 of October from 10am-4pm to the HM of GUPS Guruvayur.

4.10.12


 Chavakkad subdistrict school Kalamela:12-13 .
Sub committee meetings will be held at GVHSS Kadappuram on 11/10/12(2.30)pm. Members should participate

3.10.12

Pukayila Vimuktha Vidhyalayam

School sports-Organising Committee:12-13


     
The organising committee of School Games:12-13 will be held at GHSS Chavakkad on 4/10/12(10.30)am.Principals/HMs of HSS/HS/UP/LP schools and Physical education teachers are cordially invited to the function.

    Computer entry training of the Schoolsports will be held at SKHSS guruvayur on oct: 4(2pm) one teacher from all LP and UP school must attend the training.

    last date of data entry from schools is 20/10/12 9(5pm)